Wie is Ali Hendriksen?

Ali Hendriksen is als kind begonnen met orgelles, geïnspireerd door haar moeder die amateur organiste was in Lunteren. Maar ook de liefde voor zingen werd thuis aangemoedigd en beoefend in de canons en tweestemmige liedjes onder de afwas!

In 1997 is Ali Hendriksen afgestudeerd voor docent klassieke solo zang en studeerde ze vele jaren bij Cora Canne Meijer en Irene Maessen, waar ze ook kennismaakte met Alexander techniek in de zomerzangcursussen.

Daarnaast heeft ze een applicatie behaald voor het docentschap Koristenopleiding bij de SNK om koorleden zowel theoretisch, praktisch en zang-technisch klaar te stomen voor de landelijk erkende diploma’s voor amateurs.

In 2011 heeft ze haar Master Muziekprogrammering behaald bij Artez Hogeschool voor de Kunsten Arnhem om concerten, evenementen, programma’s voor podia en multidisciplinaire projecten te kunnen organiseren. In Lunteren verzorgde ze jarenlang de programmering en evenementen bij de Koepel voor de Koepelcommissie, onderdeel van Stichting Lunters Buurtbos. Sinds 2013 programmeert ze voor Stichting Beleef Lunteren, waar ze ook directeur is.

Ze is tevens bestuurslid van EPM Holanda.

Solist

Als solist treedt ze regelmatig op met klassiek zeer divers repertoire, liederen van barok tot hedendaags, oratorium en opera, maar ze zingt ook de Braziliaanse choro, dat haar hart heeft gestolen. 

Zie ook de pagina Zangstudio. Onderaan de pagina staan links naar enkele liederen, door Ali gezongen.

Maatschappelijke betrokkenheid

” Het raakt me, dat de welvaart ons gebracht heeft tot de zwartste kant van het kostbaarste wat we hebben: De Aarde.
Heeft geld en macht altijd voorrang?
Of mogen we op deze planeet leven dankzij de natuur, die ons als een moeder wil verzorgen zolang we er gewetensvol ermee omgaan?
Vanuit de urgentie om iedereen bewust te maken van de verantwoording die we allen hebben om de aarde te behouden, wil ik opera inzetten in dit proces. Voor onze kinderen, kleinkinderen en nog vele generaties erna is het nodig dat we de aarde gezonder en meer leefbaar maken.
Ik wil oproepen om geld in te zetten om deze urgentie mee uit te dragen.
Als de aarde niet genoeg blijkt voor onze hebzucht, richten we onszelf te gronde.”

Ali